Lidmaatschap.


CONTRIBUTIE 2017

Senioren                  € 112,00 per jaar
Junioren t/m 17 jaar €   48,00 per jaar
Junioren basisschool €   25,00 per jaar

De gezinskorting bij meer dan 2 leden uit hetzelfde gezin en wonende op hetzelfde adres is € 25,00

Nieuwe leden betalen afhankelijk van de maand waarin ze lid worden het eerste jaar een gereduceerd tarief.

Lid worden in:

Senioren

Junioren


Jan tot Juni

€ 80,00

€ 40,00


Juli en Aug.

€ 60,00

€ 30,00


Sept. t/m Dec.

€ 50,00

€ 25,00Nieuwe leden zijn leden die het voorafgaande kalenderjaar geen lid van onze vereniging waren.

Aanmeldingen kunnen zowel schriftelijk als per e-mail worden gedaan bij de ledenadministratie.
Deze zal u dan de benodigde formulieren toesturen.


LEDENADMINISTRATIE

De ledenadministratie van TV De Haambrink

Hans Brandenburg    Markedijk 8    7603NZ Almelo
Tel: 0546-490359     E-mail:           
j.f.j.brandenburg@gmail.com

Aanmeldingen, wijzigingen en opzeggingen moeten daar worden gedaan.

Opzeggingen voor het volgende jaar moeten schriftelijk of per e-mail
worden gedaan voor  1 december  bij de ledenadministratie!


Dit vanwege het afmelden door ons bij de KNLTB.


Klik hier voor info over : TENNISLESSEN

Klik hier voor info :   Voor de Jeugd

Is jouw e-mail adres bij ons nog niet bekend of is dit gewijzigd,

geef dit dan door aan Hans Brandenburg.

E-mail: j.f.j.brandenburg@gmail.comLEDENPAS EN SLEUTELS

De ledenpasjes zijn nodig om op de banen uw lidmaatschap van onze vereniging aan te tonen. Dat doet u door uw pasje tijdens het spelen op het bord te plaatsen.

De sleutel voor de banen en de lichtkast is verkrijgbaar bij de ledenadministratie tegen een borg van 5 euro. De sleutel moet weer worden ingeleverd bij opzegging van het lidmaatschap.

De sleutel voor de kleedruimte in het gebouw is een speciale en ook dure geregistreerde veiligheidssleutel. De ledenadministratie heeft een beperkte voorraad van deze sleutels. Deze is tegen een borg van 20 euro bij de ledenadministratie te verkrijgen. De sleutels zijn niet eenvoudig bij te bestellen. Op degene die een dergelijke sleutel heeft rust de verantwoordelijkheid om verlies en diefstal te voorkomen en deze bij opzegging van het lidmaatschap bij de ledenadministratie weer in te leveren.


PARKEREN

Wellicht ten overvloede maken we onze leden er op attent dat de auto op de parkeerplaats bij de kerk moet worden geparkeerd en niet bij of voor de Haambrink!